יום ראשון
יום שני
יום שלישי
יום רביעי
יום חמישי
יום שישי
יום שבת
30/12
יום ראשון 30/12
31/12
יום שני 31/12
1/1
יום שלישי 1/1
2/1
יום רביעי 2/1
3/1
יום חמישי 3/1

חרדת השוער מבעיטת העונשין
The Goalie's Anxiety from the Penalty Kick

4/1
יום שישי 4/1
5/1
יום שבת 5/1
6/1
יום ראשון 6/1

אליס בערים/Alice in the Cities

7/1
יום שני 7/1
8/1
יום שלישי 8/1
9/1
יום רביעי 9/1

תנועה מוטעית/Wrong Movement

10/1
יום חמישי 10/1
11/1
יום שישי 11/1

סרט ישראלי קצר: הנשכחים

במהלך הזמן/Kings of the Road

12/1
יום שבת 12/1
13/1
יום ראשון 13/1
14/1
יום שני 14/1

ידיד אמריקני/The American Friend

15/1
יום שלישי 15/1
16/1
יום רביעי 16/1

פריז טקסס/Paris Texas

17/1
יום חמישי 17/1

האחים סקלדונובסקי – דוקו (פורמט דיוידי)

The Brothers Skladonowski

18/1
יום שישי 18/1
19/1
יום שבת 19/1

פריז טקסס/Paris Texas

20/1
יום ראשון 20/1
21/1
יום שני 21/1
22/1
יום שלישי 22/1

18:30 | סרט ישראלי קצר: אמא לנצח

רשימות על ערים ובגדים – דוקו (יוז'י יממוטו) – A Notebook about Cities and Clothes

23/1
יום רביעי 23/1
24/1
יום חמישי 24/1
25/1
יום שישי 25/1
26/1
יום שבת 26/1

16:00 | מלאכים בשמי ברלין/Wings of Desire

27/1
יום ראשון 27/1
28/1
יום שני 28/1
29/1
יום שלישי 29/1

21:00 | מלאכים בשמי ברלין/Wings of Desire

30/1
יום רביעי 30/1
31/1
יום חמישי 31/1
1/2
יום שישי 1/2
2/2
יום שבת 2/2

18:30 | טוקיו גא – TOKYO GA

3/2
יום ראשון 3/2
4/2
יום שני 4/2
5/2
יום שלישי 5/2
6/2
יום רביעי 6/2
7/2
יום חמישי 7/2
8/2
יום שישי 8/2
9/2
יום שבת 9/2
10/2
יום ראשון 10/2

20:30 | פריז, טקסס – Paris, Texas

11/2
יום שני 11/2
12/2
יום שלישי 12/2
13/2
יום רביעי 13/2
14/2
יום חמישי 14/2
15/2
יום שישי 15/2
16/2
יום שבת 16/2
17/2
יום ראשון 17/2
18/2
יום שני 18/2
19/2
יום שלישי 19/2
20/2
יום רביעי 20/2
21/2
יום חמישי 21/2
22/2
יום שישי 22/2

14:00 | מצב הדברים – The State Of Things

23/2
יום שבת 23/2